Protocol heropening Restaurant Grebbelounge

Protocol heropening Restaurant Grebbelounge

Protocol heropening Restaurant Grebbelounge 1-6-2020

Het protocol ingaande op 1 juni zal gedeeld worden met onze gasten, alle personeelsleden, interieurmedewerkers, externe werkzame bedrijven en leveranciers. Medewerkers worden per mail op de hoogte gebracht. Op alle sociale media kanalen en op de website zal het protocol gepost worden. Op het terras, bij de voordeur (entree), achterdeur, toiletten, achter de bar en in de keuken zal het protocol opgehangen worden (zolang de afhaalkraam er is, zal hij ook daar hangen). Gasten worden bij het maken van de reservering gewezen op het protocol wat te vinden is op de website. Het protocol beweegt mee met de nood verordening die vanuit de veiligheidsregio word opgesteld. Indien noodzakelijk word het protocol aangepast.

Entree restaurant / terras :

 • Er mag enkel een bezoek plaats vinden na het plaatsen van een reservering (in het restaurant), bij voorkeur gebeurd dit telefonisch maar het is ook mogelijk ter plekke te reserveren aan de receptie/ entree restaurant. Op het terras mag plaats genomen worden zonder reservering.
 • Er word door een medewerker een controlegesprek gevoerd waarin alle vragen gesteld worden volgens de maatregelen van het rivm en de overheid. Worden alle vragen beantwoord en is alles in orde dan mag de gast naar tafel.
 • Voor het betreden van het restaurant worden de handen gedesinfecteerd.
 • Zowel op het terras als in het restaurant staan tafels van verschillende gezelschappen minimaal 1,5 meter van elkaar af.

Gedurende het bezoek:

 • Door onze gast, en door onze medewerker word het gehele bezoek gehoor gegeven aan de maatregelen die vanuit de overheid zijn bepaald.
 • Er word gelopen via duidelijk aangegeven looproutes.
 • Zowel voor de gast, als voor het personeel zijn desinfectie middelen aanwezig (er word ten alle tijden gedesinfecteerd bij entree).
 • Personeel is geïnstrueerd om voldoende en regelmatig de handen te wassen of te desinfecteren.
 • Werkplekken in de keuken worden tenminste 1 maal per uur gereinigd.
 • We houden (buiten onze eigen tafel) 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Personeelsleden met gezondheidsklachten blijven thuis.
 • Personeel werkzaam in de keuken draagt handschoenen.
 • Na ieder gebruik worden tafel, stoelen, menukaarten ed. grondig gereinigd door 1 van onze medewerkers. Dit zorgt ervoor dat elke gast aan een schone plek plaats neemt.
 • Op tafel staan geen peper en zout stellen, bloemetjes of kaarsjes, melk en suiker of een asbak. Deze worden op verzoek van de gast aangeboden en na gebruik gereinigd.
 • Er word nadrukkelijk verzocht te betalen via contactloze transacties (mobiel pinnen, contactloos pinnen). Is het toch noodzakelijk dat er contant betaald word dan word het geld niet in de hand aangenomen, evenals het wissel geld, maar neergelegd op tafel bij het afreken punt.
 • Er is 1 afrekenpunt op het terras, en 1 afrekenpunt in het restaurant. Hier zijn ook desinfectiemiddelen aanwezig, en het pin apparaat word voldoende gedesinfecteerd.

Looproute restaurant / toiletten :

 • Er word met het aanleggen en gebruik maken van de looproutes telkens 1,5 meter afstand in acht genomen.
 • Bij gebruik van het toilet word uitgegaan van smart distancing.
 • De toiletten worden regelmatig grondig gereinigd door een medewerker, gasten wassen na elk toilet bezoek hun handen. Ook is er in de toiletten desinfectiemiddel aanwezig.

Afhalen

 • Tussen gast en medewerker word de 1,5 meter afstand gewaarborgd.
 • Er word contactloos afgehaald.
 • Tussen gasten die wachten word 1,5 meter afstand gehouden, er zijn maximaal 3 gasten tegelijk bij het afhaal loket.
 • Er worden vakken op de grond gemaakt met 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Er word zoveel mogelijk afgehaald in verschillende tijdsvakken om drukte te voorkomen.
 • Ook hier word zoveel mogelijk contactloos betaald.