ANBI Grebbelinie Bezoekerscentrum

ANBI Grebbelinie Bezoekerscentrum

De volgende uiteenzetting heeft betrekking op onderstaande stichting en is geschreven om te voldoen aan de publicatie-eis van de belastingdienst.

Stichting Grebbelinie Bezoekerscentrum

Buursteeg 2
3927 EJ RENSWOUDE
info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl
085-0410110 - RSIN 858015092

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

De stichting stelt zich ten doel:

Het exploiteren van een levend en actief Grebbelinie bezoekerscentrum inclusief museaal gedeelte;

Het bewaken en overbrengen van het verhaal en culturele erfgoed van de Grebbelinie aan het publiek door middel van educatie;

Het versterken en onder de aandacht brengen van de Grebbelinie als onderdeel van de Nederlandse cultuurgeschiedenis.

De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Slechts de Grebbelinie en haar culturele erfgoed staat voorop waarbij het maken van winst geen doelstelling is.

De stichting hanteert een beleidsplan dat is vastgesteld in de bestuursvergadering van december 2017. Het beleidsplan is een levend document dat zal groeien met de organisatie. Het beleidsplan beschrijft op hoofdlijnen

De strategie - van kernprincipes tot missie en werkzaamheden;

Beleid en beheer - van de werving en beheer van gelden tot de kostenstructuur; en van de beschikking en beheer over het vermogen van de stichting;

Bestuur – van bestuurders en de rolverdeling tot het beleid met betrekking op beloningen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  1. Voorzitter: M. van de Groep
  2. Vicevoorzitter: R. Bijkerk
  3. Secretaris: E. Diepeveen
  4. Penningmeester: K. van Dijk

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig. Salarissen aan personeel worden uitgekeerd volgens dezelfde richtlijnen als beschreven in de cao van de provincie Utrecht.

Het Grebbelinie bezoekerscentrum heeft haar deuren geopend op 8 juli 2017.