Twee eeuwen landsverdediging in de Gelderse Vallei

Over de Grebbelinie

Het verhaal van de Grebbelinie is veel meer dan alleen de slag om de Grebbeberg in de meidagen van 1940. In onze expositie en met de 8 Houten Soldaten vertellen wij het verhaal van twee eeuwen landsverdediging en meer dan vierhonderd jaar vaderlandse geschiedenis. Ontdek in ons Bezoekerscentrum de ontstaansgeschiedenis van de Grebbelinie en de bijzondere verhalen die schuil gaan achter de Houten Soldaten. 

Ontstaansgeschiedenis

Al in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden door prins Maurits en graaf Willem Lodewijk de eerste plannen bedacht voor de aanleg van een verdedigingslinie in de Gelderse Vallei. Ook het Rampjaar van 1672 maakte de noodzaak duidelijk voor een verdedigingslinie in het oosten van de Republiek. Toch duurde het nog zeventig jaar voordat er daadwerkelijk werd begonnen aan de bouw van een verdedigingslinie, omdat men meer belang hechtte aan het verstevigen van de Hollandse Waterlinie. Benieuwd naar het verloop van de bouw en de meer recentere geschiedenis van de Grebbelinie? Kom dan langs bij de expositie! 

De Grebbelinie boven water

De afgelopen jaren is er met behulp van verschillende instanties hard gewerkt aan de Grebbelinie om te komen waar we nu zijn. Bovendien is de Grebbelinie een Rijksmonument geworden. Maar het werk is nog lang niet klaar. Door middel van een groot meerjarenplan zullen de restanten van de Grebbelinie weer aan elkaar verbonden worden, om net als vroeger een sterke eenheid te vormen. We gaan iedereen mobiliseren om van de Grebbelinie het grootste aaneengesloten openluchtmuseum over de landsverdediging van Nederland te maken. Zo willen wij de betekenis van de Grebbelinie zichtbaar maken, het monumentale landschap bewaren, de toegankelijkheid bevorderen en een blijvende plaats van herinnering cree╠łren voor de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid. 

Meer achtergrondinformatie over de Grebbelinie vind u op www.grebbelinie.nl.