Het grootste aaneengesloten openluchtmuseum van verdediging van Nederland

Over de Grebbelinie

Oude aarden forten, geheimzinnige dijkjes, sluizen en mysterieuze betonnen bunkers die ze kazematten noemen. Sporen van een verdedigingslijn van zestig kilometer lang, de Grebbelinie. Van de Grebbeberg bij Rhenen tot het IJsselmeer, die vroeger Zuiderzee heette, dwars door de Gelderse Vallei.

Ontdek eeuwenoude verhalen van de Nederlanders en hoe zij meer dan 200 jaar het vaderland verdedigden tegen de vijand, met het water als hun vriend en bondgenoot. Ontdek hoe het allemaal begon... En hoe het eindigde.

Mobilisering van de Grebbelinie

In de achttiende eeuw, van 1700 tot 1800, werd er op de grens van Utrecht en Gelderland een bijzonder verdedigingswerk aangelegd: de Grebbelinie.

Het eeuwenoude stelsel van sluizen, dijken en FORTEN vormde een krachtige manier om land onder water te kunnen zetten en de vijand tegen te houden. De meeste SPOREN van de Grebbelinie zijn nog aanwezig in het landschap, maar veel zijn nog onzichtbaar of vergeten.

De Grebbelinie boven water

De afgelopen jaren is er vanuit samenwerking hard gewerkt aan de Grebbelinie om te komen waar we nu zijn. Bovendien is de Grebbelinie een RIJKSMONUMENT geworden. Maar het werk is nog lang niet klaar. Door middel van een groot meerjarenplan zullen de restanten van de Grebbelinie weer aan elkaar verbonden worden, om net als vroeger een sterke eenheid te vormen. We gaan iedereen MOBILISEREN om van de Grebbelinie het grootste aaneengesloten openluchtmuseum over de VERDEDIGING van Nederland te maken. Zo willen wij de betekenis van de Grebbelinie zichtbaar maken, het monumentale landschap bewaren, de toegankelijkheid bevorderen en een blijvende plaats van herinnering creëren voor de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid. 

Meer achtergrondinformatie over de Grebbelinie vind je op www.grebbelinie.nl.