Nu

Periode: 1951-nu

In de Grebbelinie komen geschiedenis, natuur en cultuur op een unieke wijze samen. De natuur heeft de dijken en kades overgenomen en de afwisseling van bloemrijke velden, weilanden, bosjes en natte graslanden geven de linie haar groene karakter. Veel van de posten, werken en forten zijn in de Grebbelinie weer ‘boven water’ gekomen. Deze zijn hersteld en de contouren zijn weer goed zichtbaar en toegankelijk gemaakt. Denk hierbij aan onder meer Fort aan de Buursteeg, Asschatterkeerkade en de Jufferkade.

Diep verscholen in het landschap tref je nog sporen van het militair verleden aan, van onder meer kazematten, oude Duitse bunkers, tankversperringen en zelfs delen van oude loopgraven. Hoe bijzonder is het dat vrijwel alle onderdelen van de Grebbelinie een rol in de natuur vervullen. De kades, de waterlopen, de keerkades en beken zijn een voedingsbodem voor planten maar ook belangrijke stapstenen voor dieren zodat zij zich makkelijk kunnen verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Hier maken onder meer broedvogels, insecten en amfibieën zoals de zeldzame kamsalamander dankbaar gebruik van. Als je goed oplet zie je ongetwijfeld de prachtige ijsvogel hier ook voorbij vliegen.

De begroeiing op de Grebbeliniedijk bestaat voornamelijk uit grasland en bos. Dit  biedt bescherming en voedsel aan onder andere hazen, reeën en dassen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot deel van de natuur in de Grebbelinie deel uitmaakt van het netwerk aan natuur dat bescherming geniet. 

Voor een groot deel in de Grebbelinie beheert en beschermt Staatsbosbeheer dit groene erfgoed. Zo blijft het ook voor toekomstige generaties behouden. Natuurlijk mag iedereen hiervan genieten en is het merendeel opengesteld voor het publiek.